Δείτε την πρόσκληση της  μέσω τηλεδιάσκεψης  23ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 19:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 23ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.