Δείτε την πρόσκληση της 6ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 και ώρα 20:30 , στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).
Αρχεία:
Πρόσκληση της 6ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.