Δείτε την πρόσκληση της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 10 Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.
 
Αρχεία:
Πρόκληση της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης.