Δείτε την πρόσκληση της 14ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).
Αρχεία:
Πρόσκληση της 14ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.