Δείτε την πρόσκληση της 3ης Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Δευτέρα  18 Νοεμβρίου  2019 και ώρα  21:00 , στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).
Αρχεία:
Πρόσκληση της 3ης Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.