Δείτε την πρόσκληση της 13ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 20:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).
Αρχεία:
Πρόσκληση της 13ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.