Δείτε την πρόσκληση της 7ης Έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη  05 Νοεμβρίου 2019 και ώρα  20:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).
Αρχεία:
Πρόσκληση της 7ης Έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.