Δείτε την πρόσκληση της 20ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 20:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).