Δείτε την πρόσκληση της 12ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου  2016 και ώρα 20:00   στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).