Δείτε την πρόσκληση της 13ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαΐου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθνικής Αντίστασης 61).

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  13ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.