Δείτε την πρόσκληση της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 13 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο Δημοτικό Κατάστημα  (2ος όροφος -Κ. Βάρναλη 76-78).

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  ς Τακτικής  Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.