Όλο και πιο συχνά γινόμαστε μάρτυρες καταστροφών που προκαλούνται  είτε από ανεξέλεγκτα φυσικά φαινόμενα (σεισμοί, πλημμύρες, καύσωνες ) είτε από την αλόγιστη ανθρώπινη παρέμβαση  στο περιβάλλον (πυρκαγιές, εκτεταμένα τεχνολογικά ατυχήματα, περιβαλλοντικές μολύνσεις- ρυπάνσεις). Στις περισσότερες περιπτώσεις οι πολίτες παραμένουν θεατές και αδυνατούν  να συμβάλουν στην αντιμετώπιση, τη διαχείριση αλλά και την παροχή βοήθειας στο κοινωνικό…