Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο

Χορήγηση Βεβαίωσης Αδυναμίας Μετακίνησης για την Τρίτη 25-1-2022.

Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι έχει εκδοθεί Βεβαίωση Αδυναμίας Μετακίνησης, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν και να εκτυπώσουν στον παρακάτω σύνδεσμο.

Για εξειδικευμένες περιπτώσεις και μόνο, στην περίπτωση δηλαδή που οι πολίτες δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα βεβαίωση, μπορούν να απευθύνονται με αίτημά τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Πετρούπολης στο email:  protokolo@petroupoli.gov.gr.  Στο αίτημα πρέπει να αναγράφονται (Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας και email αποστολής της βεβαίωσης)

Έγγραφα
Βεβαίωση Αδυναμίας Μετακίνησης λόγω Παγετού (25.01.2022)