Ενημέρωση των πολιτών για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές.
Ενημέρωση των πολιτών για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές.
Στα πλαίσια των δράσεων ετοιμότητας και ενόψει της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου, ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι, στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής https://www.patt.gov.gr/, στη θεματική ενότητα με μορφή εικόνας (banner) «Θέματα Πολιτικής Προστασίας», ή ακολουθώντας τη διαδρομή Κοινωνία, Προστασία, Πολιτική Προστασία, υπάρχει αναρτημένο υλικό για την ενημέρωση των υπηρεσιών και των πολιτών για θέματα πολιτικής προστασίας (Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, οδηγίες αυτοπροστασίας των πολιτών, χρήσιμοι σύνδεσμοι κλπ).

 

Ενημέρωση των πολιτών για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές.