Δείτε την πρόσκληση της 3ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) την 01 Mαρτίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:45 μ.μ.