Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Δήμος Πετρούπολης δηλώνει ότι το ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Κεφαλληνίας 14 δεν ανήκει στον Δήμο, άλλα στον ιδιοκτήτη με τα αρχικά γράμματα Κ. Ε. (όπως είναι καταχωρημένο στο κτηματολόγιο) και οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον δύναται να το αναζητήσει.
Λόγω της εγκατάλειψης του ακινήτου είχε τοποθετηθεί ταμπέλα (όπως συνηθίζεται), προκείμενου ο ιδιοκτήτης να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του. Ο Δήμος προέβη σε εργασίες αποψίλωσης για υγειονομικούς λόγους, αλλά και προς αποφυγή πυρκαγιάς που θα μπορούσε να επεκταθεί στα διπλανά κτίρια.