Εικόνα που εμπεριέχει το λογότυπου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΣΕ 6+1 ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ.

Για να προστατευτούμε από το κορωνοϊο, κρίνονται απαραίτητη η τήρηση της σωστής υγιεινής. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα που αναγράφονται στις φωτογραφίες για την δική σας προστασία, αλλά και των γύρω σας.