Δείτε την πρόσκληση της 3ης Τακτικής Συνεδρίασης,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (1ος όροφος- αίθουσα Προέδρου Δ.Σ.) στις 28 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.