Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο Δήμο Πετρούπολης, που εδρεύει στην Πετρούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών. Ενημερωθείτε από την ανακοίνωση και τα σχετικά αρχεία του διαγωνισμού.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 05/10/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 16/10/2023.

 

 

Αρχεία:

Ανακοίνωση
Αρχεία διαγωνισμού