Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων της υπ’ αριθμ. πρωτ.  34169/2-08-2023 ανακοίνωσης του Δήμου Πετρούπολης, που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από 29/08/2023 έως και 30/08/2023 και
υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση aitisi@petroupoli.gov.gr.

Αρχεία:
Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων