Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη πρόσκαιρης ανάγκης – σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ του Ν.4765/2021 – δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ηλικίας 6-12 ετών, ύστερα από τη λήξη του σχολικού έτους, όπου η μη άμεση κάλυψή της θα επιφέρει δυσμενείς και μη αναστρέψιμες συνέπειες για τις οικογένειες εργαζόμενων γονιών.

Το εν λόγω προσωπικό συνολικού αριθμού δεκαεννέα (19) ατόμων, θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης και την υλοποίηση της δράσης “Καλοκαιρινοί Παιδότοποι 2023” για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα.
Οι συμβάσεις θα είναι διάρκειας ενός (01) μήνα και τριών (03) ημερών, ιδιωτικού δικαίου πλήρους απασχόλησης, πενθήμερο – Οκτάωρο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ (Δ/νση Δωδεκανήσου 78 & Κρήτης 3ος όροφος, τηλ 2105066955) στον αρμόδιο για την παραλαβή των αιτήσεων κ. Γεώργιο Ζηνέλη, Δευτέρα-Παρασκευή 09:00 έως 13:00 ή με αποστολή μέσω email στο recruitment @ dhkepe . cosmotemail . gr .
Η Υποβολή δικαιολογητικών θα γίνεται με τη μορφή pdf και θα πρέπει να περιλαμβάνονται έως 5 δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης της αιτήσεως.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών είναι για το χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από Δευτέρα 29/05/2023 έως και Τετάρτη 07/06/2022 και ώρα 13:00.

 

Ενημερωθείτε αναλυτικά από την δημοσιευμένη ανακοίνωση