Δείτε την πρόσκληση της  9η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 21 Αυγούστου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής
σας μέχρι 12:00 και τη ψήφο σας, από 12:00 έως 13:00 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλ. 213-2024486).

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 9ης Έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.