Για κάθε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112, τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης. Δωρεάν από κινητό και σταθερό τηλέφωνο. Ακόμη και χωρίς κάρτα SIM.
Ενημερωτικό σποτ της Γ.Γ.Π.Π. με οδηγίες χρήσης του .Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης