Γνωστοποίηση σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ , καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, που:
–  Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες προτάσεις (γραπτά ή προφορικά) ήτοι τις δράσεις δημοσιότητας (πολιτιστικές, αθλητικές, κοινωνικές κλπ) και την εξωστρέφεια του Δήμου, δηλαδή την ανάπτυξη σχέσεων με άλλους φορείς (ΟΤΑ, Δήμους, Υπουργεία, Περιφέρεια, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις κλπ).
–  Θα είναι αρμόδιος για την σύνταξη των δελτίων τύπου, την επικοινωνία και την δικτύωση με τα Μ.Μ.Ε., για την αρτιότερη προβολή του έργου του Δήμου.
–  Θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και την ανάπτυξη του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και την προβολή του έργου του Δήμου από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.
Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι από 17/09/2019 έως και 26/09/2019.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο της γνωστοποίησης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.