Δήμος Πετρούπολης

Ενημερωθείτε για το περιεχόμενο της 5/2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα “Σύνταξη Σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020” και το ενσωματωμένο σχέδιο αυτού.

 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 
Αρχεία:
Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 05/2019