O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 72758 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΓΙΩΡΓΙΖΑ», με προϋπολογισμό 496.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το έργο αφορά εκτέλεση εργασιών για την υποστήριξη και ενίσχυση των διαζωμάτων στο Δημοτικό Κοιμητήριο, αλλά και της διαμόρφωσης των διαδρόμων του, για την σωστή απορροή των ομβρίων υδάτων. Επιπλέον στα πλαίσια του έργου του θέματος, θα εκτελεσθούν οι απαιτούμενες εργασίες απομάκρυνσης από την κοίτη του ρέματος που διατρέχει την δυτική πλευρά του κοιμητηρίου, φερτών υλικών, των οποίων η ύπαρξη συντελεί στα πλημμυρικά φαινόμενα. (CPV: 45112000-5 εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών, 45262310-7 εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος, 45233250-6 εργασίες επίστρωσης εκτός από οδοστρώσεις).
Οι προσφορές για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την  15 / 05 / 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την  18 / 05 / 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ.
Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική αναλυτική Διακήρυξη.

ΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΕΛΕΤΗ
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
5 .ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΕΤΕΠ-ΠΕΤΕΠ
6. Τ. Σ. Υ.
7. Ε. Σ. Υ.
8. Γ. Σ. Υ.

 


 

Dimos2 Petroupolis

Dimos2 Petroupolis, Αρθρογράφος

123