Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.