Δείτε την πρόσκληση της 1ης Τακτικής  Συνεδρίασης έτους 2010.