Δείτε την πρόσκληση της 1ης Εκτακτικής  Συνεδρίασης έτους 2010.