Το ΚΕΠ ανοιχτό τα απογεύματα και το Σάββατο πρωί.

Κ.Ε.Π.
Tο ΚΕΠ βρίσκεται στην οδό 25ης Μαρτίου 39 & Βαλτετσίου , τηλέφωνα επικοινωνίας 213-2031801-07
Το ωράριο εξυπηρέτησης κοινού είναι καθημερινά 08:00-19:30 και Σάββατα 08:00-13:30.
Στο ΚΕΠ Πετρούπολης ο πολίτης προσέρχεται πάντα με επίσημο έγγραφο,ταυτότητα, διαβατήριο άδεια οδήγησης, για:
• να ενημερωθεί για τις ενέργειες που απαιτούνται για την διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων
• το γνήσιο της υπογραφής.(Γίνεται σε κάθε Δημόσια Υπηρεσία , Δημαρχείο, Αστυνομικό Τμήμα κ.λ.π ) Σε περίπτωση που υπάρχει κατάκοιτος, υπάλληλος του Δήμου πηγαίνει στο σπίτι, κατόπιν επικοινωνίας με το ΚΕΠ.
• να καταθέσει αιτήσεις για τη διεκπεραίωση 1200 και πλέον πιστοποιημένων υποθέσεων αρμοδιότητας του Δήμου Πετρούπολης του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Οι πιστοποιημένες διαδικασίες των ΚΕΠ καθορίζονται μέσω κοινών αποφάσεων (ΚΥΑ) του Υπουργείου Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.
Τη διακίνηση των αιτήσεων αναλαμβάνει το ΚΕΠ, το οποίο παραλαμβάνει και την απάντηση .
Διαδικασίες οι οποίες διεκπεραιώνονται, συχνότερα, μέσω ΚΕΠ, είναι :
• Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης και οικογενειακής μερίδας μέσω Εθνικού Δημοτολογίου
• Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών
• Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας και μεταδημότευσης
• Κατάθεση ή ακύρωση αίτησης ετεροδημότη
• Βεβαίωση κατοικίας
• Χορήγηση ληξιαρχικής πράξης γέννησης,γάμου και θανάτου
• Περιοδεύων
• Έκδοση αντιγράφου πιστοποιητικού ποινικού μητρώου,γενικής χρήσης
• Χορήγηση πιστοποιητικών από Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο
◦ Περί μη λύσεως γάμου
◦ Περί φυγόποινου
◦ Περί μη πτώχευσης
• Έκδοση και παραλαβή αντιγράφου άδειας οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής
• Ανανέωση άδειας οδήγησης
• Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας
• Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου οχήματος ή μοτοσυκλέτας
• Εκτύπωση e-parabolo.
• Ο.Α.Ε.Δ. Ανανέωση, έκδοση βεβαιώσεων κ.λ.π. (Όχι εγγραφή )
• Χορήγηση δελτίου μετακίνησης ΑΜΕΑ για τα μαζικά μέσα συγκοινωνίας
• Αίτηση για χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης
• Βεβαίωση σύνταξης για φορολογική χρήση ΙΚΑ
• ΟΓΑ
• ΝΑΤ
• Αίτηση για προγράμματα ΛΑΕ (Κοινωνικός Τουρισμός ΟΓΑ)
• Απόδοση η μεταβολή στοιχείων ΑΜΚΑ
• Τρίμηνο Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων ΟΑΕΕ
• Βεβαίωση αποδοχών ΟΑΕΕ
• Βεβαίωση εισφορών ΟΑΕΕ
Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και μέσω διαδικτύου,  στην ιστοσελίδα http://www.kep.gov.gr