Ευχαριστήρια Επιστολή για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πετρούπολης

Ο Δήμος Πετρούπολης, με αφορμή την προετοιμασία της 1ης ενισχυμένης διανομής (του 5ου εξαμήνου) του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ευχαριστεί ολόψυχα όλους εσάς που με τις δωρεές, τις χορηγίες και την ενεργό συμμετοχή σας στις δράσεις του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Διεύθυνσης Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, συμβάλετε στην προσπάθεια για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων τροφίμων για την κάλυψη των πρωτογενών αναγκών των ωφελούμενών μας και για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για τη στήριξη τους:

• Το πρόγραμμα «Όλοι μαζί μπορούμε»
• Την εταιρία αλλαντικών «Π. Γ ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»
• Τις κυρίες Δημοπούλου Παναγιώτα και Μιχοπούλου Κωνσταντίνα για τη σημαντική εθελοντική συνεισφορά τους και τη διασύνδεση τους με την εταιρεία αλλαντικών «Νίκας»
• Όλες τις ανώνυμες δωρεές των πολιτών του Δήμου

Ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο σας και οι πράξεις σας να βρουν μιμητές!