ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ.

Ο Δήμος Πετρούπολης αξιοποιώντας το χρονικό διάστημα που τα σχολεία είναι κλειστά λόγω της καλοκαιρινής περιόδου, πραγματοποιεί εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης όλων των σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Μετά από αυτοψία και έλεγχο που διενήργησε Εξειδικευμένο Συνεργείο με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στα σχολεία, καταγράφηκαν και αποτυπώθηκαν οι αναγκαίες τεχνικές παρεμβάσεις και σχεδόν αμέσως ξεκίνησαν οι εργασίες, προκειμένου να κερδηθεί η μάχη με το χρόνο που απομένει, έως ότου πραγματοποιηθούν οι αγιασμοί στις σχολικές μονάδες.

Συγκεκριμένα, το ειδικευμένο προσωπικό του Δήμου Πετρούπολης, εκτελεί οργανωμένα και μεθοδικά εργασίες που αφορούν: ελαιοχρωματισμούς, μονώσεις, ηλεκτρολογικές & υδραυλικές εγκαταστάσεις, αποκαταστάσεις αύλειων χώρων, τοποθέτηση πλακιδίων, διόρθωση των φθαρμένων αθλητικών δαπέδων, επανατοποθέτηση του επιδαπέδιου υλικού στα γήπεδα εντός των σχολείων και διαγράμμισή τους, καθιστώντας τα έτσι πιο όμορφα και πιο λειτουργικά.

Ακόμη, η στατική μελέτη του 2ου ΓΕΛ Πετρούπολης βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης της και αναμένεται να ακολουθήσει η αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι για πρώτη φορά στον Δήμο Πετρούπολης έγινε καταγραφή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στα σχολικά κτήρια, η όποια ανέδειξε πολλά προβλήματα, τα οποία είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν άμεσα, αλλά και να διασφαλιστούν οι απαραίτητες προδιαγραφές.