Δήμος Πετρούπολης

Επέκταση του προγράμματος για την επανασύνδεση της ηλεκτροδότησης νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα που έχουν αποκοπεί λόγω οφειλών προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με Κοινή Υπουργική Απόφαση που προωθείται προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι αλλαγές που προωθούνται με την ΚΥΑ έχουν ως εξής:
Θα επεκταθεί στις 21 Σεπτεμβρίου (από 30 Ιουνίου) το χρονικό όριο, μέχρι το οποίο θα πρέπει να έχει γίνει η αποσύνδεση από το δίκτυο. Μπορούν, δηλαδή, να αξιοποιήσουν το μέτρο και τα νοικοκυριά που τους έκοψαν το ρεύμα το προηγούμενο τρίμηνο.
Αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να κατατίθενται στην Διεύθυνση Παιδείας Πρόνοιας και Κοιν. Πολιτικής, τμήμα Κοιν. Πολιτικής και Πρόνοιας, Κρήτης 2 Πετρούπολη, τηλ. επικοινωνίας 2105064076.