Δήμος Πετρούπολης

Θέλουμε να ενημερώσουμε τους γονείς των Δημοτικών Σχολείων για τις εξελίξεις που αφορούν την ένταξη των σχολείων της πόλης μας στο πρόγραμμα “ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ” του Υπουργείου Παιδείας.
Πάγια θέση της Διοίκησης του Δήμου είναι όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές να δικαιούνται δωρεάν γεύμα, ενώ διεκδίκησή μας είναι το υπουργείο να αναλάβει την κατασκευή των κατάλληλων υποδομών στα σχολεία, προκειμένου εκεί τα παιδιά να σιτίζονται.
Όπως πέρυσι έτσι και φέτος τα σχολεία της πόλης μας δεν εντάχθηκαν στο παραπάνω πρόγραμμα, σύμφωνα με το ΦΕΚ 3508/τ.β/21-8-2018.
Μετά από έντονες διαμαρτυρίες και παρεμβάσεις μας, τόσο εγγράφως, όσο και με προσωπική επικοινωνία με ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, ενημερωθήκαμε προφορικά για την πιθανή δυνατότητα ένταξης μας και ακολούθως μας ζητήθηκε να καταθέσουμε εγγράφως τον αριθμό των παιδιών. Από την πλευρά μας έλαβαν ως απάντηση τη δυναμικότητα του συνόλου των μαθητών των σχολείων μας, δηλαδή 4.000 γεύματα.
Στη συνέχεια, το υπουργείο μας ενημέρωσε ότι δεν είναι εφικτή η ένταξή μας με τόσα γεύματα και μας ζητήθηκε να δηλώσουμε μόνο τα εγγεγραμμένα παιδιά στα ολοήμερα τμήματα, οπότε η νέα μας πρόταση ήταν το σύνολο των εγγεγραμμένων παιδιών στα ολοήμερα προγράμματα.
Μέχρι και σήμερα είμαστε σε αναμονή για την απάντηση του υπουργείου και είναι αυτονόητο ότι εξακολουθούμε να μην κάνουμε πίσω από την πάγια διεκδίκησή μας για την ένταξη στο πρόγραμμα “ Σχολικά Γεύματα “ όλου του μαθητικού δυναμικού των Δημοτικών Σχολείων της πόλης μας.
 
Η Διοίκηση του Δήμου.