ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Δήμου Πετ/πολης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 14 ΙΟΥΝΙΟΥ – 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 18:00-21:00
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Εθν. Αντιστάσεως 61)