Κοινωνικές Υπηρεσίες

Με τον ν.4368/2016 και την υπ’ αρ. ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 (ΦΕΚ908/2016 τ. Β΄) θεσπίζεται η   εξίσωση του δικαιώματος ασφαλισμένων, ανασφάλιστων και πρώην κατόχων Ατομικού Βιβλιαρίου Οικονομικά Αδυνάμου ή Ανασφάλιστου, καθώς και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ως προς την πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας.
Ειδικότερα, με βάση το νέο σύστημα συνταγογράφησης, οι οικονομικά αδύναμοι ανασφάλιστοι δικαιούνται μηδενική συμμετοχή στο κόστος της φαρμακευτικής αγωγής, μετά την διασταύρωση των εισοδηματικών και ασφαλιστικών κριτηρίων, μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή αιτήσεων ή υποβολή ενστάσεων , μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας  – Κρήτης 2, 2ος όροφος –  τηλ. 210-5064067, 210-5064076.