Από το φθινόπωρο ξεκινάει η χωριστή διαλογή βιοαποβλήτων στον Δήμο μας

Η Δημοτική Αρχή πορεύεται με στόχο τη διατήρηση της ομορφιάς στην Πετρούπολη, την εξασφάλιση ενός καθαρού περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μας.

Στο πλαίσιο αυτό, εκτός των άλλων ενεργειών της, από το ερχόμενο φθινόπωρο θα τοποθετήσει καφέ κάδους, ώστε να ξεκινήσει η χωριστή διαλογή των βιοαποβλήτων.

Στην προσπάθεια που καταβάλλουμε είναι επιβεβλημένη η συμμετοχή όλων μας.

Διαχωρίζουμε τα απορρίμματα μας!

Από το φθινόπωρο ξεκινάει η χωριστή διαλογή βιοαποβλήτων στον Δήμο μας

Η καθαρή πόλη είναι υπόθεση όλων μας.

Από το φθινόπωρο ξεκινάει η χωριστή διαλογή βιοαποβλήτων στον Δήμο μας