Τμήμα Πολιτισμού

Το αντικείμενο του τμήματος είναι η δημιουργία και ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικής, καλλιτεχνικής και γενικά πολιτιστικής δραστηριότητας, στην περιοχή του Δήμου, καθώς και η εξασφάλιση των μορφωτικών και υλικών προϋποθέσεων για την ανεμπόδιστη πρόσβαση των δημοτών στην Τέχνη, στον Πολιτισμό για την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής και λαϊκής ερασιτεχνικής δημιουργίας.
Αρμοδιότητες Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων & νεολαίας:
Το γενικό αντικείμενο του τμήματος αυτού είναι ο προγραμματισμός, η οργάνωση, ο συντονισμός, η παρακολούθηση, ο έλεγχος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων καθώς και υλοποίηση των πολιτιστικών προγραμμάτων.
Ενδεικτικά αναφερόμενοι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το Τμήμα:
– Τομέας Χορού:
-Παράδοση μαθημάτων δημοτικών παραδοσιακών χορών, κλασσικού χορού, μοντέρνων χορών, σύγχρονου χορού, ευρωπαϊκών & λατινοαμερκάνικων χορών.
– Διοργάνωση παραστάσεων
– Τομέας Θεάτρου:
– Διδασκαλία θεατρικής τέχνης(υποκριτική θεατρολογία)
– Σκηνοθεσία έργων
– Δημιουργία θιάσου
– Διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων
– Δημιουργία χοροθεάτρου
– Δημιουργία κουκλοθέατρου
– Δημιουργία θεάτρου σκιών
– Τομέας Κινηματογράφου:
– Διδασκαλία τέχνης κινηματογράφου και video.
– Διοργάνωση κινηματογραφικών προβολών, βίντεο και γυρισμάτων ταινιών.
– Λειτουργία κινηματογραφικής λέσχης και κινηματογραφικού εργαστηρίου.
– Λειτουργία χειμερινού-θερινού κινηματογράφου.
– Τομέας Εικαστικών τεχνών:
– Λειτουργία εικαστικού εργαστηρίου .Παράδοση μαθημάτων ζωγραφικής σε παιδιά και ενήλικες. Διοργάνωση εκθέσεων με τα έργα των μαθητών και γενικότερα προβολή της δουλειάς του τμήματος. Διοργάνωση πανελλήνιας έκθεσης εικαστικών. Διοργάνωση εκθέσεων έργων διαφόρων καλλιτεχνών.
– Λειτουργία φωτογραφικού εργαστηρίου. Διδασκαλία φωτογράφησης και εμφάνισης. Διοργάνωση εκθέσεων.
– Λειτουργία εργαστηρίου γλυπτικής. Διοργάνωση εκθέσεων.
– Λειτουργία εργαστηρίου χαρακτικής. Διοργάνωση εκθέσεων.
– Λειτουργία εργαστηρίου διακοσμητικής. Διοργάνωση εκθέσεων.
– Λειτουργία εργαστηρίου δημιουργικής απασχόλησης. Διοργάνωση εκθέσεων με παιδικές δημιουργίες.
– Τομέας Εφαρμοσμένων τεχνών:
– Λειτουργία εργαστηρίου αγιογραφίας.
– Λειτουργία εργαστηρίου κεραμικής-πηλού.
– Λειτουργία εργαστηρίου σκηνογραφίας-ενδυματολογίας.
– Λειτουργία εργαστηρίου γραφικών τεχνών-τεχνών βιβλίου.
– Λειτουργία εργαστηρίου ψηφιδωτών-μικτών υλικών.
– Λειτουργία εργαστηρίου μαρμαροτεχνίας.
– Λειτουργία εργαστηρίου ξυλογλυπτικής.
– Λειτουργία εργαστηρίου υφαντικής.
– Λειτουργία εργαστηρίου κηροπλαστικής.
– Λειτουργία εργαστηρίου βιτρώ.
– Λειτουργία εργαστηρίου κοσμήματος.
– Λειτουργία εργαστηρίου αρχιτεκτονικού βιομηχανικού σχεδίου.
– Λειτουργία εργαστηρίου οπτικού σχεδίου.
– Λειτουργία εργαστηρίου μόδας.
– Λειτουργία εργαστηρίου ψηφιακής δημιουργίας.
– Τομέας οπτικών τεχνών :
– Λειτουργία εργαστηρίου οπτικών τεχνών.
– Τομέας γαστρονομίας :
Λειτουργία εργαστηρίου γαστρονομίας.
– Τομέας Νεολαίας :
– Η δημιουργία και λειτουργία τράπεζας πληροφοριών για θέματα που αφορούν άμεσα τους νέους (εκπαίδευση, στράτευση, απασχόληση, μεταπτυχιακές σπουδές, υποτροφίες, κλπ) –σύνδεση με διαδίκτυο και τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης.
– Η μέσω ηλεκτρονικού κέντρου δυνατότητα συνεχούς εμπλουτισμού και ανανέωσης των στοιχείων.
– H συνεργασία με τον συμβουλευτικό σταθμό του Δήμου για ενημέρωση των νέων σε θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και κοινωνικής παθογένειας (ναρκωτικά, βία ,αλκοολισμός, aids, κλπ).
– Ανάπτυξη δράσεων με στόχο την ενεργητική συμμετοχή των νέων στις συλλογικές διαδικασίες του λαϊκού κινήματος, στα σωματεία, τις επιτροπές αγώνα, μαζικούς φορείς κλπ. Μέσα από τις διαδικασίες αυτές καλλιεργούνται αξίες όπως η συλλογικότητα, η αγωνιστικότητα, οι οποίες λειτουργούν ως ασπίδα σε συμπεριφορές κοινωνικής παθογένειας.
– Μέσα από δραστηριότητες όπως συναυλίες που συμμετέχουν μαθητικά σχήματα, τη διοργάνωση Φεστιβάλ Νέων, φεστιβάλ μαθητικής δημιουργίας, καινοτόμες δραστηριότητες, θα προωθείται η ομαδικότητα, η συνεργασία, η κοινωνική αλληλεγγύη και η άμιλλα. Παράλληλα θα λειτουργεί και σαν χώρος ψυχαγωγίας και συνάντησης νέων σε ένα περιβάλλον σύγχρονο, νεανικό με ανάλογο εξοπλισμό.
– Τομέας πολιτιστικών εκδηλώσεων :
– Η υπηρεσία έχει την ευθύνη του προγραμματισμού και παρουσίασης των πολιτιστικών εκδηλώσεων των σχετικών με το χορό, την μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο και τις εικαστικές τέχνες και γενικά τη διοργάνωση εκθέσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων με σκοπό τη διάδοση και την ανάπτυξη των τεχνών και την καλλιέργεια της ευαισθησίας και της αγάπης του κοινού για τις τέχνες αυτές.
– Συνεργάζεται με τους υπεύθυνους όλων των τμημάτων για τη διοργάνωση όλων των εκδηλώσεων του Τομέα Πολιτισμού και Νεολαίας.
– Για την προετοιμασία και κάλυψη των εκδηλώσεων αυτών ο υπεύθυνος θα συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία Διαχείρισης και Λειτουργίας Κτιριακών Εγκαταστάσεων που θα αναλαμβάνει την εξασφάλιση του εξοπλισμού και την εγκατάσταση του στους χώρους των εκδηλώσεων και το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης την Προβολή των Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης για την προώθηση των εκδηλώσεων.

Οι τομείς λειτουργίας, καθορίζονται ως εξής:

– Λειτουργίες Προγραμματισμού- Συντονισμού
– Εκπονεί τα πολιτιστικά προγράμματα.
– Έχει την ευθύνη της διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων και της συμμετοχής σε αυτές.
– Παρακολουθεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής των προγραμμάτων και εκδηλώσεων και όταν απαιτείται τροποποιεί ή βελτιώνει ή αλλάζει αυτά.
– Εισηγείται προς τη Διοίκηση για τη δημιουργία νέων πολιτιστικών κέντρων με τη πρόβλεψη του απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού καθώς και την καλύτερη αξιοποίηση των υπαρχόντων χώρων.
– Συντονίζει, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των καθημερινών προγραμμάτων πολιτισμού και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων.
– Υποβάλει προτάσεις (μέσω ειδικών εντύπων) προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για επιχορήγηση πολιτιστικών προγραμμάτων.
– Συνεργάζεται με πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου Πετρούπολης και παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στη λειτουργία αυτών.
– Οργανώνει πολιτιστικά προγράμματα για τους μαθητές των σχολείων σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και τα μαθητικά συμβούλια.
– Προγραμματίζει και οργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις σχετικές με τα προγράμματα που υλοποιεί η Διεύθυνση με σκοπό την προώθηση των καλλιτεχνικών και πνευματικών δραστηριοτήτων και την ενθάρρυνση έκφρασης με μορφές ερασιτεχνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας.
– Για την προετοιμασία και κάλυψη των εκδηλώσεων αυτών θα συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία Διαχείρισης και Λειτουργίας Κτιριακών Εγκαταστάσεων που θα αναλαμβάνει την εξασφάλιση του εξοπλισμού και την εγκατάσταση του στους χώρους των εκδηλώσεων και το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Προβολής των Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης για την προώθηση των εκδηλώσεων.
Λειτουργίες Υλοποίησης πολιτιστικών προγραμμάτων :
– Εκμάθηση Συμμετεχόντων στα πολιτιστικά τμήματα και εργαστήρια (αρμοδιότητες καθηγητών)
– Υλοποιούν τα προγράμματα που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ.
– Μεριμνούν για την καλή λειτουργία των αιθουσών και των χώρων των μαθημάτων.
– Ευθύνονται για την καλή λειτουργία και απόδοση της υλικοτεχνικής υποδομής των αιθουσών, καθώς επίσης και για τον εντοπισμό τυχόν ελλείψεων και βλαβών του εξοπλισμού τους γενικότερα.
– Μεριμνούν σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του τομέα, για την οργάνωση και τη διεξαγωγή μαζικών εκδηλώσεων.
Αρμοδιότητες Δημοτικής Βιβλιοθήκης:
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη έχει τους παρακάτω τομείς δραστηριότητας:
– Τομέας Βιβλιοθήκης:
– Συγκρότηση της συλλογής της βιβλιοθήκης με έντυπο και μη έντυπο υλικό.
– Επεξεργασία όλου του έντυπου υλικού (βιβλία, περιοδικά, τοπικά και ιστορικά αρχεία κλπ) καθώς και του μη έντυπου υλικού (βιντεοκασετών, ταινιών, φωτογραφιών κλπ), ταξινόμηση, λημματογράφηση.
– Σύνταξη βιβλιογραφικών δελτίων.
– Παροχή πληροφοριών στους χρήστες της βιβλιοθήκης.
– Επιλογή υλικού σε συνεργασία με την αρμόδια επιτροπή της Διεύθυνσης.
– Προετοιμασία και εκτέλεση αιτημάτων.
-Συγκέντρωση προτάσεων από τους αναγνώστες για συμπλήρωση ελλείψεων της βιβλιοθήκης.
– Επισήμανση ελλείψεων για υλικό υποδομής και υποβολή προτάσεων στην αρμόδια επιτροπή.
– Ευθύνη για την έκδοση καταλόγων της συλλογής της βιβλιοθήκης – σε όποια μορφή κριθεί χρήσιμο για την ευχερή πρόσβαση των χρηστών της βιβλιοθήκης στην συλλογή της.
– Έκδοση άλλων ειδικών βιβλιογραφικών ή βιβλιογραφικών δελτίων.
– Καταγραφή – δανεισμός του δανειζόμενου υλικού της βιβλιοθήκης και εγγραφή νέων μελών.
– Προετοιμασία και αποστολή για βιβλιοδεσία υλικού για προφύλαξη και αποκατάσταση φθορών. Εκποίηση άχρηστου υλικού.
– Προβολή του έργου της βιβλιοθήκης μέσω: α) διοργάνωσης εκθέσεων, διαλέξεων, εκδηλώσεων και β) έκδοσης διαφόρων εντύπων π.χ αφισών καταλόγων ενημερωτικών δελτίων κλπ.
– Συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες και κέντρα πληροφόρησης καθώς και με όλους τους φορείς εκπαίδευσης του Δήμου.
– Απογραφή του υλικού της βιβλιοθήκης σύνταξης ετήσιας έκθεσης, στατιστικά στοιχεία, τήρηση πεπραγμένων.
– Εφαρμογή ειδικών αποφάσεων του Δ.Σ σχετικών με τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της βιβλιοθήκης.
-Τομέας λογοτεχνίας-λογοτεχνικής ομάδας
– Συνεργασία με λογοτέχνες της πόλης μας αλλά και σε ευρύτερο πλαίσιο.
– Παρουσιάσεις κειμένων και οργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν την λογοτεχνία.
– Λογοτεχνικές βραδιές.
– Δημιουργία λέσχης αναγνωστών.
– Σεμινάρια δημιουργικής γραφής.
– Πανελλήνιοι διαγωνισμοί ποίησης και λογοτεχνίας.
– Περιοδική έκδοση λογοτεχνικού εντύπου.
Για την προετοιμασία και κάλυψη των εκδηλώσεων θα συνεργάζεται με το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης που θα αναλαμβάνει την εξασφάλιση του εξοπλισμού και την εγκατάστασή του στους χώρους των εκδηλώσεων.
Αρμοδιότητες Δημοτικής Φιλαρμονικής:
Αντικείμενο είναι ο προγραμματισμός, η οργάνωση, ο συντονισμός, η παρακολούθηση, ο έλεγχος των δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων της Δημοτικής Φιλαρμονικής.
Αναλυτικότερα, οι λειτουργίες είναι οι εξής:
– Διεξάγει κάθε εργασία που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία της Φιλαρμονικής (εγγραφή νέων μελών, προγραμματισμός των ωρών για πρόβες, προγραμματισμός των εκδηλώσεων της Φιλαρμονικής κ.λπ.).
– Εκπονεί προγράμματα εκμάθησης των οργάνων.
– Προγραμματίζει τις προμήθειες οργάνων και αναλωσίμων, φροντίζει για την ορθή χρήση τους, τη φύλαξη και τη συντήρηση αυτών.
Για την προετοιμασία και κάλυψη των εκδηλώσεων θα συνεργάζεται με το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης που θα αναλαμβάνει την εξασφάλιση του εξοπλισμού και την εγκατάστασή του στους χώρους των εκδηλώσεων.
Αρμοδιότητες «Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης (τμήμα υποκριτικής) :
Η Σχολή συστάθηκε με την αριθ. 72074/31.7.2009 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 1660 τ.β΄/13.08.2009) και υπόκειται στις διατάξεις του Ν.Σ. 1158/81 και Π.Δ. 370/1983, όπως ισχύουν.
Αναλυτικότερα:
– Μεριμνά για την καλή λειτουργία της Σχολής καθώς και την εκπαίδευση των σπουδαστών.
– Διεκπεραιώνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες που απαιτούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού για την παροχή διπλωμάτων, τη διαδικασία των εξετάσεων και ό,τι άλλο εμπίπτει στις υποχρεώσεις της Δραματικής Σχολής.
– Τηρεί ενημερωμένα μητρώα σπουδαστών των τμημάτων και έχει την ευθύνη των εγγραφών τους.
– Προτείνει το πρόγραμμα δραστηριοτήτων και έχει την ευθύνη υλοποίησής του.
– Διεξάγει κάθε εργασία που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία της Σχολής (προγραμματισμός των ωρών για εκπαίδευση, πρόβες, προγραμματισμός των εκδηλώσεών της κ.λπ.).
– Υποδέχεται και εποπτεύει μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από το συμβατικό πλαίσιο των δύο μερών (εκπαιδευτικός φορέας, Δήμος Πετρούπολης). Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδεύει σε σχέση με τη συγκεκριμένη ειδικότητα και αναδεικνύει τις καλές πρακτικές και τις καινοτομικές εφαρμογές που έχουν παραχθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες.
– Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
– Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα οργανισμό και έχει σχέση με τη λειτουργία του τμήματος.
Αρμοδιότητες «Δημοτικού Ωδείου Πετρούπολης» :
Το Δημοτικό Ωδείο Πετρούπολης (ΔΩΠ) είναι αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα από το κράτος και λειτουργεί με βάση τα ισχύοντα στην ελληνική νομοθεσία περί ωδείων.
Η Σχολή συστάθηκε με σχετική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 4465 τ.β΄/25.06.1991) και υπόκειται στις διατάξεις του Ν.Σ. 1158/81 και Π.Δ. 370/1983, όπως ισχύουν.
Αναλυτικότερα:
– Επιμελείται των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ωδείου :
– Σχολή ανωτέρων θεωρητικών μαθημάτων και σύνθεσης, με τα τμήματα αρμονίας, ενοργάνωσης, αντίστιξης και φυγής, σύνθεσης, ωδικής και γενικών θεωρητικών.
– Σχολή διεύθυνσης μουσικών συγκροτημάτων, με τα τμήματα: Διεύθυνση Φιλαρμονικής και Διεύθυνσης Συμφωνικής Ορχήστρας.
– Σχολή διεύθυνσης Ορχήστρας
– Σχολή Ενόργανης Μουσικής, με τα τμήματα: πλήκτων, εγχόρδων, κλασσικής κιθάρας, πνευστών και κρουστών οργάνων.
– Σχολή σαξοφώνου,
– Σχολή διεύθυνσης χορωδίας
– Σχολή παραδοσιακής μουσικής, με τα τμήματα: παραδοσιακών οργάνων και δημοτικού τραγουδιού.
– Σχολή μονωδίας, με τα τμήματα: μονωδίας και μελοδραματικής.
– Σχολή εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής.
– Σχολή ελευθέρων σπουδών, με τα τμήματα: μουσικής προπαιδείας, μουσικής τεχνολογίας και νέων μουσικών ρευμάτων και οργάνων.
– Μεριμνά για την καλή λειτουργία του, των χορωδιών και των Μουσικών Εργαστηρίων, καθώς και την εκπαίδευση στον τομέα της Μουσικής.
– Διεκπεραιώνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες που απαιτούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού για την παροχή διπλωμάτων, τη διαδικασία των εξετάσεων και ό,τι άλλο εμπίπτει στις υποχρεώσεις του Δημοτικού Ωδείου.
– Μεριμνά για την οργάνωση συναυλιών παραδοσιακής, λαϊκής, έντεχνης και κλασσικής μουσικής του Δημοτικού Ωδείου.
– Τηρεί ενημερωμένα μητρώα σπουδαστών των τμημάτων και έχει την ευθύνη των εγγραφών τους.
– Προτείνει το πρόγραμμα δραστηριοτήτων και έχει την ευθύνη υλοποίησής του.
– Διεξάγει κάθε εργασία που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία της Σχολής (προγραμματισμός των ωρών για εκπαίδευση, πρόβες, προγραμματισμός των εκδηλώσεων κ.λπ.).
– Υποδέχεται και εποπτεύει μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από το συμβατικό πλαίσιο των δύο μερών (εκπαιδευτικός φορέας, Δήμος Πετρούπολης). Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδεύει σε σχέση με τη συγκεκριμένη ειδικότητα και αναδεικνύει τις καλές πρακτικές και τις καινοτομικές εφαρμογές που έχουν παραχθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες.
– Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.


 

Dimos2 Petroupolis

Dimos2 Petroupolis, Αρθρογράφος

123