ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΤΕΒΑ/FEAD) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2020
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΤΕΒΑ/FEAD) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2020
Παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες δημόσιας υγείας που επικρατούν παγκοσμίως και σε ολόκληρη τη χώρα, ο Δήμος Πετρούπολης μέσω της Διεύθυνσης Παιδείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής, πραγματοποίησε με επιτυχία την διανομή του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ/FEAD» για τον μήνα Απρίλιο, στους δικαιούχους του ΚΕΑ οι οποίοι έχουν τροποποιήσει την αίτησή τους για παροχή ειδών ΤΕΒΑ.
Η διανομή αγαθών (τροφίμων, βρεφικών ειδών και ειδών βασικής υλικής συνδρομής) πραγματοποιήθηκε από την Παρασκευή 10 Απριλίου έως και την Κυριακή 12 Απριλίου 2020, στους χώρους των ΚΑΠΗ (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄) του Δήμου Πετρούπολης και στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ κατά αλφαβητική σειρά, καθώς και κατ’ οίκον, βάση των αιτημάτων που έγιναν από τους δικαιούχους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.
Οι διανομές σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν με κύρια προτεραιότητα την τήρηση των απαραίτητων κανόνων υγιεινής, ενώ οι ποσότητες των αγαθών που μοιράστηκαν ήταν διπλές απ’ ότι συνήθως, σε μια προσπάθεια να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες των ωφελούμενων, οι οποίες είναι μεγαλύτερες αυτήν την περίοδο.
Ευχαριστούμε τους εργαζόμενους στις Διευθύνσεις: Παιδείας Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας για την ενεργή συμμετοχή τους στη διανομή των αγαθών και ιδιαίτερα τον εθελοντή συμπολίτη μας που συνέβαλε ουσιαστικά στην κατ’ οίκον διανομή. Επίσης τους εργαζόμενους στις Διευθύνσεις: Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Πρασίνου και Τεχνικών Υπηρεσιών, για την πολύτιμη συνεισφορά τους στη μεταφορά 8 τόνων τροφίμων στα σημεία διανομής.