Μέσω email ή e-banking η εξυπηρέτηση των πολιτών στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης.
Μέσω email ή e-banking θα γίνεται πλέον η εξυπηρέτηση των πολιτών στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης, σύμφωνα με τα νέα μέτρα της με αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20.09.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.
Συγκεκριμένα, από την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020 η εξυπηρέτηση του κοινού θα πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά μέσω email ή e-banking, ενώ για επείγοντα θέματα η προσέλευση των πολιτών θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής προ συνεννόησης (ραντεβού).
Για την εξυπηρέτησή τους, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις & τηλέφωνα:
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & Π/Υ
Τηλ: 2132024435 – 2132024488 – 2132024431
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ: 2132024409 – 2132024492 – 2132024456
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Τηλ: 2132024436 – 2132024493 – 2132024494 – 2132024429
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Τηλ: 2132024449 – 2132024483 – 2132024440 – 2132024463
ΤΜΗΜΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
Τηλ. 2132024443 – 2132024495