Διαδικτυακές Διατροφικές Διαλέξεις για τους ωφελούμενους του ΤΕΒA.
Στο πλαίσιο των Συνοδευτικών Μέτρων του Ε.Π. “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ/FEAD, ο ΑΣΔΑ και η Κοινωνική Σύμπραξη του Δυτικού Τομέα Αθηνών διοργανώνουν διαδικτυακές διατροφικές διαλέξεις.
Σκοπός των διαλέξεων είναι να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος της παχυσαρκίας αλλά και στην ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία covid-19.
Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020 σε τέσσερις διαφορετικές ώρες, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να το παρακολουθήσουν όλοι οι ωφελούμενοι, ανάλογα με την ώρα που τους διευκολύνει.

Για να συμμετάσχετε ακολουθήστε τα Link που θα βρείτε παρακάτω ανάλογα με το θέμα που σας ενδιαφέρει.

«Παχυσαρκία και covid»
Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020
«Ενδυνάμωση ανοσοποιητικού κατά την περίοδο τουκορωνοϊού covid-19
Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020
Με τη συμμετοχή τους οι ωφελούμενοι συναινούν στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων, αποκλειστικά σε ότι αφορά τις συνοδευτικές δράσεις του προγράμματος ΤΕΒΑ.

Διαδικτυακές Διατροφικές Διαλέξεις για τους ωφελούμενους του ΤΕΒA.

Διαδικτυακές Διατροφικές Διαλέξεις για τους ωφελούμενους του ΤΕΒA.

 

 

 

 

Διαδικτυακές Διατροφικές Διαλέξεις για τους ωφελούμενους του ΤΕΒA.