Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα προσωρινών πινάκων μοριοδότησης , Πρόσληψης και Απορριπτέων Μερικής και Ολικής απασχόλησης ως προσωρινά αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2021 ( αρ.πρωτ.:28775/06.08.2021) για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Δείτε τα αποτελέσματα ΕΔΏ.