Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας έτους 2020. Για την κάλυψη της δαπάνης της εν λόγω προμήθειας, υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος οικονομικού έτους 2020 έως του ποσού 24.495,83 € συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ.

Οι καταθέσεις μπορούν να γίνουν δεκτές, μέχρι την Παρασκευή 24/7/2020 κατά τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως τις 14:00 (προσωπικά ή μέσω courier ή email) στην Δ/νση Κ. Βάρναλη 76-78, Πετρούπολη, 1ος όροφος Τμήμα Προμηθειών.

Αρχεία:
1. Πρόσκληση διακήρυξης.
2. Μελέτη.