Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων ανελκυστήρων σε κτήρια του Δήμου.