Περίληψη διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια υλικών για τη διαμόρφωση δύο παιδικών χαρών στις οδούς Κωνσταντινουπόλεως – Ελαιών, Πίνδου-Τσακάλωφ στο Δήμο Πετρούπολης.

 

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης.