Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος.