Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για εργασίες ραντισμού σε δενδρόφυτες περιοχές.