Πρόχειρος Διαγωνισμός, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την ανακήρυξη μειοδότη για την προμήθεια τροφίμων για τη Δημοτική Αποθήκη και προμήθεια πρωινού και δεκατιανού των υποσιτιζόμενων μαθητών του Δήμου Πετρούπολης.

Αρχεία:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΑ 2016
ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΑ 2016