Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για εργασίες καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής στους δρόμους της πόλης.