Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια φωτοτυπικού χάρτου 2015.